مونث مجازی

مونث مجازی، مجموعه اشعار اجرایی و ترانه­ هایی است در آن به برخی مضامین، لحن ­ها و شیوه­ های اجرایی موسیقی روحوضی و مطربی ارجاع داده می­ شود  و طنزی فمینیستی دارد. این قطعات عمدتا به صورت تک نفره، و با سه­ تار یا دایره اجرا شده­ اند. اولین اجرای آن به صورت خصوصی، زمستان 1394 در تهران، و دومین اجرا، آوریل 2019 در فستیوال جادوی پرستوهای بهاری پاریس، انجام  شد.

تصاویر