مطبوعات

نشریه نیهایت

شماره ۱۰۸

گفت و گو کننده: زینب اوزل

بیشتر …

روزنامه اصفهان زیبا

شماره ۳۱۶۷

گفتگوکننده: مریم قدسیه

بیشتر …

وب سایت رسمی لیلا صادقی

نویسنده: لیلا صادقی

بیشتر …

سولماز نراقی | solmaz naraghi

روزنامه هنرمند

شماره۱۲۹۵

گفتگوکننده: عباسعلی استکی

بیشتر …

روزنامه صبا

۱۰ بهمن ۱۳۹۶

گفتگو کننده: سهند آدم عارف

بیشتر …

روزنامه شرق

شماره ۳۰۹۶

گفتگو کننده: فرانک آرتا

بیشتر …

کتاب هفته خبر

شماره ۱۸۷

 آنیما احتیاط

بیشتر …

روزنامه فرهیختگان

۱۱ مرداد ۱۳۹۴

گفتگو کننده: محسن بوالحسنی

بیشتر …

مجله اینترنتی طوطی مگ​

نویسنده: آنیما احتیاط

بیشتر …

مجله اینترنتی تابلو

گفتگو کننده: سپیده جدیری

بیشتر …

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)

 ۴ آبان ۱۳۸۸

گفتگو کننده: ایبنا

بیشتر …

مجله زنان امروز

شماره نوروز ۹۷

گفتگو کننده:  فرشته حبیبی 

بیشتر …

روزنامه آرمان امروز

۵ آبان ۱۳۹۳

گفتگو کننده: فرهاد کریمی

بیشتر …