فیلم های مستند

این فیلم ­ها که با هدف معرفی و تحلیل آثار هنرمندان معاصر ایرانی و عمدتا به سفارش مجموعه داران یا صاحبان اثر ساخته شده اند، نوعی از نگریستن به اثر هنری را به کمک رسانه­ فیلم در پیش می­ گیرند که طی آن امکان ارائه خوانشی متفاوت از یک اثر تجسمی به مدد ادبیات، موسیقی و تصویر متحرک فراهم ­شود.

علیه نسیان

مروری بر نقاشی های داود زندیان، نویسنده و کارگردان؛ سولماز نراقی، تهیه کننده: گالری ایرانشهر 1398

هو

مروری بر آثار نمایشگاه نقاشیخط حمیدرضا قلیچ خانی، گالری فرمانفرما، 1398

آن

مروری بر یک اثر از سید محمد احصایی ، نویسنده و کارگردان ؛ سولماز نراقی ، تهیه کننده: حراج تهران 1398

زایچه

مروری بر یک اثر از حسین زنده رودی ، نویسنده و کارگردان ؛ سولماز نراقی ، تهیه کننده: حراج تهران 1398

رج

مروری بر یک اثر از حسین زنده رودی ، نویسنده و کارگردان ؛ سولماز نراقی ، تهیه کننده: حراج تهران 1397

جان جهان

مروری بر یک اثر از منیرشاهرودی فرمانفرماییان ، نویسنده و کارگردان ؛ سولماز نراقی ، تهیه کننده: حراج تهران 1397

هه

مروری بر یک اثر از حسین زنده رودی ، نویسنده و کارگردان ؛ سولماز نراقی ، تهیه کننده: هما فیلم 1397