خطاطی

سولماز نراقی خوشنویسی را در همدان، نزد استاد علی سرمدی آغاز کرد و نزد مرحوم استاد عبدالله فرادی در تهران، ادامه داد. او در سال 74 موفق به اخذ درجه ممتازی از انجمن خوشنویسان ایران شد و در سال 75، با قبولی در آزمون سراسری مدرسی انجمن خوشنویسان، در شعبه تهران مشغول به تدریس شد. اما گرایش به نوآوری، از یک سو او را به مطالعه در مباحث نظری و زیباشناختی خط و از سوی دیگر، به تجربیات متنوعی در خوشنویسی تزئینی تا خط-نگاره ­های مدرن سوق داد. عمده مطالعات او در این حوزه پیرامون رابطه­ ی­ خط، بدن و قدرت، بوده است که برخی نمودهای عملی آن را در پرفورمنس­ ها، و یا  شعرهای دیداری او می­ توان یافت.

کتابت
خوشنویسی تزیینی
تجربه های جدید