مطبوعات
مجله اینترنتی تابلو شماره 31

سرپیچیی، خروج و بیرون زدگی از یک محیط معین

گفتگو کننده: سپیده جدیری

وقتی از اجرای شعر روی صحنه حرف می‌زنیم باید بدانیم که فاکتور مهم غیر از حضور فیزیکی و زنده‌ی راوی، حضور زنده‌ی مخاطب است که می‌تواند سرنوشت یک اجرا را رقم بزند. نکته‌ی اصلی در شیوه‌ها و اهداف برقراری ارتباط است. ممکن است هدف شما رساندن یک پیام مشخص باشد، و در آن صورت مخاطب را به صورت یک گیرنده خواهید دید و خود را فرستنده و سعی خواهید کرد از تمامی امکانات خود برای اثرگذاری بیش‌تر استفاده کنید. اما یک وقتی هست که شما نفس ارتباط را هدف می‌گیرید و از آن به صورت یک مولفه‌ی جمال‌شناختی استفاده می‌کنید. خودتان و مخاطب‌تان را دعوت به بازی می‌کنید و موقعیتی را خلق می‌کنید که ممکن است نتایج پیش‌بینی نشده‌ای در بر داشته باشد.

منبع خبر