آثار هنری

گرایش اصلی سولماز نراقی،  در آفرینش ادبی، ژانرهای ترکیبیِ نوینی چون شعر اجرایی(performance poetry)،شعر تصویری یا انضمامی(concrete poetry)،ویدیوشعر (video poetry) شعر شنیداری و یا شعر صوتی (audio poetry, sound poetry) است اما در پرفورمنس ­های خود از برخی سنت‌های اجرایی شعر فارسی همانند نقالی و پرده‌خوانی هم الهام می­­ گیرد که به عقیده ­ی او محل تلاقیِ نمایش،ادبیات،موسیقی و نقاشی بوده ­اند . سولماز نراقی، همچنین در ­اشعار انضمامی خود به برخی سنت‌های تصویری و زیباشناختی خط فارسی نظر داشته است. در اینجا پروژه‌های هنری او، همراه نمونه‌هایی از آثار خطاطی و موسیقی، با عکس و توضیحات ارائه شده است.